Hvordan lagde vi boknafisk?

Fange skrei

Boknafisken produseres av levendefanget skrei, fisket utenfor Senja.

boknafisk av skrei

Tørr fisk

Fisken råskjæres eller fileteres og henges på hjell. Der tørkes den ved hjelp av sol og vind til den er ferdig bokna.

boknafisk, boknakfisk pris, Boknafisk til salgs, boknafisk norge, boknafisk av skrei, boknafisk tromsø

Pakk fisk

Når fisken er halvtørket tas den ned av hjellen. Boknafisk skal være tørr utenpå og bløt inni. Når fisken er tatt ned av hjellen blir den skåret opp i porsjonstykker, vacuumpakket og frosset.

Skrei

Fra norge

boknafisk, boknakfisk pris, Boknafisk til salgs, boknafisk norge, boknafisk av skrei, boknafisk tromsø

Boknafisk til salgs

NOK 220 - 1kg

Boknafisk vakuumpakket og frosset. Produseres av levendefanget skrei, fisket utenfor Senja.

Mer informasjon

Boknafisk betyr halvtørr fisk, og den lages fortrinnsvis av torsk. Fisken henges til tørk om vinteren, enten som sløyd, hodekappet eller som rotskjært. Det siste er en metode hvor man skjærer ut ryggbeinet og splitter fisken opp mot sporden. Dette fører til at fisken får to løse sider som henger sammen i halen. Rotskjært boknafisk har en betydelig kortere tørketid ned til 50 % restvekt enn sperret fisk (hel, renset) . Boknafisk er et typisk produkt fra kysten av Nord-Norge, og oppfatningene er ulike om hvordan den skal være. Dette går i all hovedsak ut på om hvorvidt den skal saltes eller ikke, og hvor tørr den skal være. Utenfor Norge er produktet stort sett bare kjent på Island og Færøyene. På Færøyene er det vanlig med strøsalting av fisken før henging. Boknafisk på Færøyene anses av lokalbefolkningen å gi best kvalitet når den er hengt ombord på fartøy, slik at den blir tilført endel salt fra sjøsprøyt. Tilvirking av boknafisk står altså overfor en rekke naturgitte ikke-kontrollerbare faktorer: temperatur, regn, fuktighet og vind. Firmaet Spindaj tilvirker boknafisk på Spildra i Kvænangen kommune. Dette er en småskalabedrift som har satset på rotskjært boknafisk. De fisker i all hovedsak råstoffet selv og baserer seg hovedsaklig på linefiske. Spindaj kjøper i enkelte tilfeller også fisk fra lokale fiskere, da som oftest garnfanget torsk. I en kvalitativ studie blant nordnorske forbrukere blir boknafisk sett på som både hverdagsdagsmat og ved enkelte anledninger som festmåltid. Informantene bruker boknafisk også som et substitutt for ferskfisk. Blant utvalgte tørrfiskkjennere i Italia ble boknafisk oppfattet som forskjellig fra tørrfisk, og smaksmessig passer den best inn i den norditalienske mattradisjonen, mens konsistensen passer bedre i sørlige deler av Italia.

Munin undersøkelser